logo_dodo_jaddream
Work on « Run Dodo Run » of mobile game by Jaddream
And work on the main character of Jaddream.
Character Design
2014

– ANIMALS CHARACTER DESIGN –

Jadedream_MG_Board-dodo_000Jadedream_MG_Board-dodo_001
Jadedream_MG_Board-bear_Jadedream_MG_Board-bear-turn_Jadedream_MG_Board-bear-turn_

Jadedream_MG_Board-bee_Jadedream_MG_Board-swarm_
Jadedream_MG_Board-anteater_
Jadedream_MG_Board-ant_
Jadedream_MG_Board-Mole_
Jadedream_MG_Board-hedgehog_
Jadedream_MG_Board-armadillo_
Jadedream_MG_Board-top-view_

– MAIN CHARACTER OF JADDREAM –

Jaddream_Tinker_MFJadedream_Board-djin_
Jaddream_Color-djinn-correc_  Jaddream_Beast_M
Jaddream_Color-girl-djinn_  Jaddream_Beast_F

Jadedream_Board-djin-color_Jadedream_Board-girl-djin-color_
– APP STORE AND GOOGLE PLAY –

dodo_run_game_cap001 dodo_run_game_cap002 dodo_run_game_cap003

appstore                                                                                                              googleplay

Share to